Gedichten - 3 regels

Als de pijn toeneemt
En het lichaam niet meer wil,
Komt de dood als een vriend

Als het leven geen waarden meer kent,
dan is het onherroepelijk, pijnlijk en
onvergetelijke afscheid aanvaardbaar.

Als je geen dromen meer hebt
en geen speelse gedachten,
is je leven voorbij.

Degenen die ik lief heb ,
verlaat ik om degenen die ik lief had
terug te vinden ...

De pijn is eindelijk voorbij
je te lange lijden is gedaan
nu leef je onbezorgd en  in een eeuwig nieuw bestaan.

De sterke eik waaronder
ik heb mogen schuilen
is niet meer…

Dit moment is enkel zwijgen
en naast je staan,
met ( ons ) stil medeleven.

Donkere wolken werden doorbroken,
daarom nog even van het licht
des levens genoten.

Durf te voelen dat je leeft
en beleven wat je voelt.
Yerli

Een mens treurt niet om
wat de tijd wegneemt,
maar over de tijd die blijft.

Elke dag opnieuw beginnen
je weg te vinden
om het leven te beminnen.

En van alles wat ik zie
weet ik dat het anders had kunnen zijn
maar dat is het niet.

En zo ging ik de horizon voorbij en
kwam in het land van de dageraad.
André Gide

Er is geen ander beeld van de dood
Dan een levend beeld”.
Lucebert

Er is geen toen, er is geen nu
er is geen ik, er is geen jij
alleen dat éne samen.

Gedenk mij in vreugde
niet in verdriet
anders gedenk mij niet

Gisteren is oud
morgen is nog ver
vandaag staat ons leven even stil.

Herinner mij niet in sombere dagen,
herinner mij in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

   Het hart van de mens
de bodem van de zee,
beiden onpeilbaar.

Het leven van een mens is als een voetstap in het zand,
die wordt weggevaagd als de vloed de grens verlegt
tussen zee en strand.

Het verlorene prijzen maakt
de herinnering dierbaar.
Shakespeare

Ik ben moe van deze lange reis,
al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik lief heb.

 Ik heb tevreden geleefd,
ik heb vrede met mijn lot
en ik zal in vrede rusten.

Ik kan niet geloven
dat alle moeite vergeefs is
en de dood het einde.

Ik mis jou en het maakt mij verdrietig,
maar als ik aan al die herinneringen.
denk komt er weer een glimlach terecht.

Je bent een deel van alles bij je leven
En alles blijft bestaan wanneer je sterft
Gerrit Komrij

Je bestaan een flits,
je leven een vingerknip,
een zucht op Zondag.

Je was een man/vrouw van weinig woorden,
maar voor je warmte
was de strengste winter niet streng genoeg.

Je was niet bang voor de dood,
je had alleen nog graag
een tijdje willen blijven.

Langzaam is de schemer
duisternis geworden en is zij uit het
aardse leven weggegleden.

Leven is sterven;
Sterven is leven.
Franka Klein

Liefde is het verlangen,
om meer te geven dan
te ontvangen.

Misschien is het niet geheel waar,
en zelfs dat niet….
Multatuli

Nu ik dood ben, treur niet om mij,
huil geen bittere tranen, maar denk met liefde aan mij,
herinner mijn lach en vrolijkheid, zo wil ik verder gaan in de tijd.

Of  hij wil of niet, de mens vindt en
aanschouwt zichzelf in alles wat hij ziet.
Thaillard de Chardin

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
in alle eeuwigheid ben jij.

Oud worden brengt met zich mee,
in weemoed nalaten wat men
in overmoed van plan was.

Stil en eenvoudig ben je weggegaan,
stil en eenvoudig zul je in onze harten
blijven voortbestaan.

Te mogen leven is bijzonder.
Het lijkt zo gewoon,
Maar ’t is een wonder.

Terneergeslagen moesten wij toezien
hoe zij/hij ons huis verliet
om niet meer terug te keren.

Voor de zoon van de aarde is de dood op aarde het einde.
Voor een kind van de geest echter
is de dood slechts het begin van een stellige triomf.

Wanneer het einde nadert
is je grootste troost
een nieuw begin.

We zeggen geen grote woorden
maar hopen dat een klein gebaar volstaat,
en hopen dat tranen het verdriet verdunt.

Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet,
wat het is om je te moeten missen.

Zij die wij liefhebben en verloren
zijn niet meer waar zij waren
maar altijd waar wij zijn.

Zoals de vlinder aangetrokken door de zon ontstijgt aan haar cocon
zo bevrijdt mijn ziel zich van het aards gewicht
opgaand naar het eeuwig licht.

Zolang wij leven blijft hij/zij leven
hij/zij is een deel van ons
zolang wij hem/haar herdenken.

Zoveel onvervulde dromen
Zoveel onvervulde verwachtingen
Zoveel verdriet.....