Religieuze teksten - 3 regels

Als de Schepper
een gehandicapte tot leven roept,
heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens.

De koers was gezet
Na een zware storm
Veilig in Gods haven.

De pijn gezel van vele dagen
Het kruis dat hij zolang moest dragen
bloeit bij de Heer als bloemen blij ..

God is Liefde
Liefde is God
De essentie van alles

Hart, gij zijt vrij
gij waart om niets beducht.

Ik legde mij en sliep
Ik wist dat wie mij schiep
Voor mijn behoud zou waken

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,

Voordat je lichaam wordt gevormd was je er al
Nadat je lichaam ophoudt te bestaan
Ben je er nog steeds

 

Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.

Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven
van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.

 

Wentel uw weg op de Here
En vertrouw op Hem;
En Hij zal het maken.

Ze had een rotsvast geloof
En in dit vertrouwen heeft zij
Het leven losgelaten