• Noteer het nummer bij de afbeelding voor bestellen.
  • Gedichten mogen vrij gekopieerd worden.

Religieuze teksten - 3 regels

1334-            Als de Schepper
een gehandicapte tot leven roept,
heeft Hij zijn eigen bedoeling met deze mens.

1335-            De koers was gezet
Na een zware storm
Veilig in Gods haven.

1336-            De pijn gezel van vele dagen
Het kruis dat hij zolang moest dragen
bloeit bij de Heer als bloemen blij ..

1337-            God is Liefde
Liefde is God
De essentie van alles

1338-            Hart, gij zijt vrij
gij waart om niets beducht.

1339-            Ik legde mij en sliep
Ik wist dat wie mij schiep
Voor mijn behoud zou waken

1340-            't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,

1341-            Voordat je lichaam wordt gevormd was je er al
Nadat je lichaam ophoudt te bestaan
Ben je er nog steeds

1342-            Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen,
daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil
verkregen en 't leven tot in eeuwigheid.

1343-            Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven
van mijn trouwe Heiland Jezus Christus ben.

1344-            Wentel uw weg op de Here
En vertrouw op Hem;
En Hij zal het maken.

1345-            Ze had een rotsvast geloof
En in dit vertrouwen heeft zij
Het leven losgelaten