Religieuze teksten - 5 regels

De Heere antwoordde op mijn vragen:
"Wat jij door jouw verdriet niet ziet,
dat ene spoor, dat zijn jouw voetstappen niet,
Want toen jij het zo moeilijk had, toen heb ik
jou gedragen."

Dood zijn betekent niets
Ik ben alleen maar naar mijn bestemming
Jij en ik, wij zijn nog dezelfde
Wat we ook voor elkaar waren
Dat zijn we nog steeds

En niemand weet wat leven is.
Alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is

 “Herschep mij kruis
en de kruisen van d wereld,
opdat aan al die kruisen
uw liefde begint te stralen”.

Hoe is het mogelijk Heer, iedereen weet
dat hij sterfelijk is en
toch gedraagt iedereen zich alsof
hij eeuwig zal leven

 In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Mijn lieve zoon
jij hebt je "jasje" uitgedaan
In het welk wij jou herkenden
En bent ons nu vast voorgegaan
Op reis naar het onbekende.