• Noteer het nummer bij de afbeelding voor bestellen.
  • Gedichten mogen vrij gekopieerd worden.

Religieuze teksten - 4 regels

1269- Toch sprak ik “Vader ik vertrouw
Op Uw onfeilbaar Woord”.
“Ik weet dat nu mijn liefste bezit
Ons beide toebehoort”.

1270- Zalig zijn de armen van geest
want zij zullen God zien.
Zalig zijn de reine van hart
Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.

1346- Als ge in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.

1348- De rotsgrond geloof en vertrouwen
Die d'invloed der tijden weerstaat
Was mij 't fundament, om te bouwen
Een woning, die nummer vergaat

1350- Eén Vader, Die ons liefheeft,
Eén Zoon, Die stierf aan het kruis,
Eén Geest, Die leidt door het leven
En straks één Vaderhuis.

1351- En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer
overvloedig moge zijn in helder inzicht en
alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden,
waarop het aankomt.

1352- God heeft gegeven
liefde in het leven,
moed in het lijden,
troost in het scheiden.

1353- Haar stoel is leeg,
Haar stem is stil.
Wij zeggen: “Heer,
Het was Uw wil.

1354- Hij brengt mij in een oase van groen,
daar strek ik mij uit
aan de rand van het water,
daar is het goed rusten.

1355- Ik heb lang en gelukkig geleefd
heb mij met weinig tevreden gesteld
veel gekregen en ik ben van alle gaven voldaan
zachtjes naar God gegaan...

1356- Ik ben reizend naar die stad
Waar Christus 't licht zal zijn
Om eeuwig daar te zijn bij Hem
Verlost van zorg en pijn.

1357- Ik was een splinter in de tijd
Waarin miljarden mensen
Met al hun hoop en wensen
Mij voorgingen in de eeuwigheid

1358- Neem Heer mijn beide handen
en leidt Uw kind
tot ik aan de eeuwige stranden
de ruste vind

1359- Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en het einde is

1360- Nu kun je over ons waken
eens zullen we weer samen zijn
tot dan moeten wij hier verder leven
maar zal je steeds in mijn gedachten zijn

1361- Nu mag je rustig in Gods
schaduw overnachten.
Zijn liefde dekt je veilig toe.

1362- O vergeet niet dat steeds Hij
heel uw leven leidt.
Want Zijn liefde komt altijd
winnend uit de strijd.

1363- Vrees niet: Ik laat je niet alleen
vertrouw op Mijn. Ik zal je dragen
Ik houd mijn vleugels uitgeslagen
en voer je door de wolken heen...

1364- Vrees toch geen nood!.
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.

1365- Dan zal de Schepper van mijn leven spreken
En zeggen: zie, Ik roep u uit de tijd;
En alle grenzen zullen openbreken
Naar Zijn oneindig- en onmeetlijkheid.

1366- De Heere antwoordde op mijn vragen:
"Wat jij door jouw verdriet niet ziet,
dat ene spoor, dat zijn jouw voetstappen niet,
Want toen jij het zo moeilijk had, toen heb ik
jou gedragen."

1367- Dood zijn betekent niets
Ik ben alleen maar naar mijn bestemming
Jij en ik, wij zijn nog dezelfde
Wat we ook voor elkaar waren
Dat zijn we nog steeds

1368- En niemand weet wat leven is.
Alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis,
God het begin en einde is

1369- “Herschep mij kruis
en de kruisen van d wereld,
opdat aan al die kruisen
uw liefde begint te stralen”.

1371- Hoe is het mogelijk Heer, iedereen weet
dat hij sterfelijk is en
toch gedraagt iedereen zich alsof
hij eeuwig zal leven

1372- In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

1373- Mijn lieve zoon
jij hebt je "jasje" uitgedaan
In het welk wij jou herkenden
En bent ons nu vast voorgegaan
Op reis naar het onbekende

1374- Wat ging het allemaal snel
Maar ik zie je nog wel
Het is wachten op die grote dag
Dat ik je weer ontmoeten mag