Religieuze teksten - 1 regel

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

De Heere zegene U en behoede U

Dit is de dag die mijn Heer heeft voorzien.

In de palm van Gods hand kwam haar leven tot rust.

In paradisum deducant te angeli

In Uw handen.

Jezus is mijn Verlosser.

Komt allen tot mij die moe en belast zijn

Kracht naar kruis

Mij zal geschieden naar Zijn woord.

Mijn genade is u genoeg.

Mijn hart is onrustig, tot het rust vindt in U.

Mijn tijden zijn in uw hand.

Niemand valt uit Gods hand.

Opgenomen in het Licht.

Rust mijn ziel, uw God is Koning

Sterven is opgaan naar de tuin van de Heer.

Toch is er één die al dit vallen teder in zijn handen hou

Van U zijn alle dingen van U, mijn God alleen.

Waar God van houdt, neemt hij vroeg tot Zich.

Wat er ook mag gebeuren, mij geleide des Heeren hand.