Religieuze teksten - 2 regels

Zijn leven stond in dienst van de naaste.
Hij zag in Jezus een groot  voorbeeld.

Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.

Dat de engelen haar begeleiden
naar het paradijs

Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

De Heer is mijn herder,
Het zal mij aan niets ontbreken.

Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Een mens kijkt naar daden,
Maar God weegt bedoelingen.

Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

Er komt een dag dat Hij tot mij zegt
Kom in, mijn kind, nu ben je werk'lijk vrij.

 

Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.

 

Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen
en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.....

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden thuiskomst.

Dat de engelen haar begeleiden
naar het paradijs

Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

De Heer is mijn herder,
Het zal mij aan niets ontbreken.

Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Een mens kijkt naar daden,
Maar God weegt bedoelingen.

Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

Er komt een dag dat Hij tot mij zegt
Kom in, mijn kind, nu ben je werk'lijk vrij.

Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.

 

Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen
en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.....

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden thuiskomst.

Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

Heer ik ben stil geworden,
U hebt mijn ziel tot rust gebracht.

Here houdt ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht

Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God
als Hij op hem/haar........

Ik heb de strijd gestreden, de goede strijd van het geloof.
Dit is de kroon van mijn leven.

Ik heb vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht.

 “Ik verlaat degenen die ik liefheb,
om terug te gaan naar degenen die ik zo liefhad…”

Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.

Ik zal opgaan naar het altaar van God
naar God die mijn jeugd verblijdt.

In liefde met allen heb ik geleefd.
In vrede met Christus ben ik heengegaan.

Langzaam uit dit leven weggegleden,
God weet waarheen......

U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
Maar dat de hemel in u komt.

Uw hand op mijn schouder
Gaf mij rust en vertrouwen.

 “Vrees niet, want ik heb u verlost.
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”.

Wat er ook mag gebeuren,
mij geleide des Heeren hand.