• Noteer het nummer bij de afbeelding voor bestellen.
  • Gedichten mogen vrij gekopieerd worden.

Religieuze teksten - 2 regels

1292-            Zijn leven stond in dienst van de naaste.
Hij zag in Jezus een groot  voorbeeld.

1293-            Al Uw geboden zijn gerechtigheid,
ik prijs Uw woord met juichende gezangen.

1294-            Dat de engelen haar begeleiden
naar het paradijs

1295-            Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

1296-            Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

1297-            De Heer is mijn herder,
Het zal mij aan niets ontbreken.

1298-            Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

1299              Een mens kijkt naar daden,
Maar God weegt bedoelingen.

1300-            Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

1301-            Er komt een dag dat Hij tot mij zegt
Kom in, mijn kind, nu ben je werk'lijk vrij.

1302-            Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.

1303-            Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen
en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

1304-            en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.....

1305-            God heeft ons geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden thuiskomst.

1306-            Dat de engelen haar begeleiden
naar het paradijs

1307-            Degene die ik lief heb verlaat ik
om degenen die ik lief had terug te vinden

1308-            Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

1309-            De Heer is mijn herder,
Het zal mij aan niets ontbreken.

1310-            Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

1311-            Een mens kijkt naar daden,
Maar God weegt bedoelingen.

1312-            Een zee ruist voort in eindeloze deining.
De zee waarin mijn ziel zichzelf weerspiegelt ziet.

1313-            Er komt een dag dat Hij tot mij zegt
Kom in, mijn kind, nu ben je werk'lijk vrij.

1314-            Geslachten gaan, geslachten komen,
Wij zijn in Zijn ontferming opgenomen.

1315-            Gij hebt de mens onsterfelijk geschapen
en hem tot een beeld gemaakt van Uw eigen eeuwigheid.

1316-            en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen,
en de dood zal niet meer zijn.....

1317-            God heeft ons geen kalme reis beloofd,
Maar wel een behouden thuiskomst.

1318-            Heer die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken.

1319-            Heer ik ben stil geworden,
U hebt mijn ziel tot rust gebracht.

1320-            Here houdt ook deze nacht
Over mij getrouw de wacht

1321-            Hij/zij wachtte met hetzelfde geduld op God
als Hij op hem/haar........

1322-            Ik heb de strijd gestreden, de goede strijd van het geloof.
Dit is de kroon van mijn leven.

1323-            Ik heb vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht.

1324              “Ik verlaat degenen die ik liefheb,
om terug te gaan naar degenen die ik zo liefhad…”

1325-            Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.

1326-            Ik zal opgaan naar het altaar van God
naar God die mijn jeugd verblijdt.

1327-            In liefde met allen heb ik geleefd.
In vrede met Christus ben ik heengegaan.

1328-            Langzaam uit dit leven weggegleden,
God weet waarheen......

1329-            U moet niet zorgen dat u in de hemel komt,
Maar dat de hemel in u komt.

1330-            Uw hand op mijn schouder
Gaf mij rust en vertrouwen.

1331-            “Vrees niet, want ik heb u verlost.
Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn”.

1332-            Wat er ook mag gebeuren,
mij geleide des Heeren hand.